Kvalitet og miljø

Fokus på kvalitet

For os handler kvalitet om at levere det forventede. Det handler om at opfylde dine ønsker, behov og forventninger til samarbejdet. Det gør vi hos IPL. Vi kan dokumentere vores arbejde gennem hele produktionsforløbet og dermed levere reel merværdi i vores løsninger.

Vores kundetilpassede løsninger lever op til en række kvalitetsstandarder. Det kan f.eks. være den meget skrappe standard ISO/TS 16949 i bilindustrien. Vi kvalitetssikrer alle led i værdikæden – lige fra procesudvikling over produktionsprocesser til levering af produkterne.

I produktionen er kvalitetskontrol en integreret del af processen, lige fra indgangskontrol til operatørens proceskontrol og slutkontrol i vores moderne udstyrede målerum. Samtidig tilbyder vi vores kunder at deltage i produktudvikling og –modning, så vi kan tilbyde den højeste kvalitet i hele forløbet.

Vi er desuden miljøcertificerede ifølge standarden ISO 14001:2004, så de væsentlige miljøpåvirkninger er prioriterede og håndteres på en ansvarlig måde og dermed overholder alle myndighedskrav.

Sidst, men ikke mindst: Vi er stolte af vores arbejde og står inde for kvaliteten med vores velkendte IPL-krone, der er præget ind i alle produkter. 

Miljøpolitik


IPL A/S ønsker at skabe en sund og miljøbevidst arbejdsplads, hvor vi:

o  Arbejder på at minimere ressourceforbruget, spild og nødvendigt affald.

o  Overvåger vores udledninger.

o  Overvåger ligeledes vores energiforbrug og sikrer en effektiv energiudnyttelse.

o  Træffer alle nødvendige forureningsforebyggende foranstaltninger, navnlig ved at anvende den bedst tilgængelige teknik(der genererer mindst affald, der anvender de mindst farlige stoffer, der muliggør genanvendelse og nyttiggørelsen af de udledte stoffer)

o  Gennem fortsat udvikling af virksomheden styrker vores grundlag for miljøforbedringer i alle processer

o  Målrettet genanvender flest mulige af virksomhedens affaldsprodukter fra produktionen, vi undgår affaldsfrembringelse og bortskaffer det affald, der ikke kan undgås, på mindst forurenende måde.

o  Vi sender metalskrot til genanvendelse og har et mål om, at eget affald i virksomheden skal være genanvendelig med 98%.

o  Tænker og handler miljøforsvarligt og dermed reducerer miljøbelastningerne fra vores aktiviteter

o  Ønsker at være tæt på vores kunder og vi ønsker at gennemføre alle aktiviteter med mindst mulig forurening af miljøet og med en lav udledning af CO2.   

o  Oplyser og engagerer vore medarbejdere til at agere på en bæredygtig måde, således at kompetence, handling og ansvar i udstrakt grad ligger hos den enkelte medarbejder.

o  Ønsker at miljøformidling indgår som en naturlig del af vore aktiviteter og sikrer en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads

o  Overholder relevante love og myndighedskrav samt andre krav vi har forpligtiget os til

o  Opretholder et effektivt og anvendeligt ledelsessystem iht. ISO 14001