Miljø

Hos IPL ønsker vi at skabe en sund og miljøbevidst arbejdsplads, og forpligter os til beskyttelse af miljøet, herunder forebyggelse af forurening og andre forpligtigelser, der er relevante, samt sørge for løbende forbedringer.

 

Vi vil:

 • mindske ressourceforbrug, spild og unødvendigt affald

 • gennem fortsat udvikling af virksomheden styrke vores grundlag for miljøforbedringer i alle processer

 • tænke og handle miljøforsvarligt 

 • genbruge vores affaldsprodukter fra produktionen

 • involvere medarbejdere til at arbejde bæredygtigt og tage individuelt ansvar

 • lade miljøformidling indgå som en naturlig del af vores aktiviteter

 • sikre en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads

 • at eget affald i virksomheden skal være genanvendelig med 98%

 • producerer miljøvenligt med et minimalt forbrug af hjælpestoffer og med et lavt udledning af CO2.

 • overholde relevante love og myndighedskrav samt andre krav vi har forpligtet os til

 • opretholde et effektivt og anvendeligt ledelsessystem iht. ISO 14001