Samfundsmæssigt ansvar

Hos IPL integrerer vi både sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter. Vi vægter medarbejderforhold højt og har en selvfølgelighed i respekten for menneskerettigheder. Samtidig værner vi om vores miljø og klima og iværksætter løbende initiativer for at reducere vores miljø- og klimamæssige påvirkning. Vores forretningsmodel er naturligvis baseret på ordentlighed, hvor vi ikke tolererer korruption og bestikkelse.

Vores indsatsområder inden for CSR er defineret via en gennemgang af vores forretningsmodel og den samfundsmæssige indvirken vi direkte kan påvirke gennem vores ageren. Vi har samlet vores CSR-indsatser i følgende kategorier:

 • Leverandøransvar: IPL Group ønsker at øge retfærdigheden. Det gør vi ved at fokusere på menneskerettigheder, herunder korruption, afpresning og børnearbejde i alle vores aktiviteter og fremme af menneskerettigheder i forsyningskæden. IPL Group stiller krav til leverandører gennem en Code of Conduct, at de skal sikre overholdelse af CSR-kravene i deres egne leverandørkæder. Eksterne audits, længere tilbage i forsyningskæden, udføres efter specifikke formodede brud på adfærdskodeksen. Ved udgangen af ​​2021 skal leverandørerne have fremsendt deres eget adfærdskodeks eller i det mindste have underskrevet IPL Group.
 • Medarbejdere: Det er IPL Groups ansvar at sikre, at arbejdsstyrken bliver fornyet. Hvert år ansætter vi nye lærlinge, og det er vores mål at have mindst 3% lærlinge. Vi ønsker, at flertallet fortsætter deres videre karriere i virksomheden, og de lærlinge, der efter endt lærlingeuddannelse søger nye udfordringer andre steder, bør tage et positivt indtryk af vores virksomhed med sig. Det er alle medarbejderes ansvar at videregive virksomhedens værdier og holdninger til vores elever og at uddanne vores lærlinge til gode svejsere med høj faglighed.
 • FN's mål for bæredygtig udvikling. Hos IPL Group ser vi vores virksomhed som værende blandt de vigtigste drivkræfter i at lede forandringen for at opfylde FN's ambitiøse mål for bæredygtig udvikling inden 2030. For at nå dem udvikler vi nu vores bæredygtighedshandlingsplaner for at hjælpe verden med at bevæge sig i et bedre og mere bæredygtig retning. CSR og bæredygtighed er kernen i vores forretning. Vores CSR- og bæredygtighedsdagsorden, vores mål og mål har virkninger, der er i overensstemmelse med FN's bæredygtige udviklingsmål (SDG'er).
  Vi har kortlagt det mest relevante

 • SDG'er til vores forretning og mål:
  o SDG11 Bæredygtige byer og samfund
  o SDG12 Ansvarligt forbrug og produktion
  o SDG13 Klimahandling

CSR RAPPORT