Løsninger

Løsninger frem for produkter

For de fleste af vores kunder arbejder vi med løsninger frem for enkelte produkter. Markedet kalder på mere komplekse løsninger, så vi forædler produkterne undervejs i processen og tilfører merværdi i hele produktionsforløbet.

Ny viden, nye materialer og ny teknologi gør det samtidigt muligt at skabe nye løsninger. Vi holder os ajour med udviklingen og investerer løbende i et topmoderne produktionsudstyr, der lever op til alle krav om innovativ, bæredygtig og højeffektiv produktion.

Vi skaber løsninger sammen med vores kunder. Vi har tradition for langvarige kunderelationer, hvor vi tør udfordre hinanden og komme med relevante forbedringsforslag – til gavn og glæde for dig som kunde. De bedste løsninger opnås i et stærkt partnerskab.  

Se eksempler på vores løsninger her

Stærkt bagland

IPL udnytter synergieffekten i et tæt samarbejde med et støberi og vores egen maskinfabrik med CNC-bearbejdning af emner og efterfølgende overfladebehandling. Samtidig har vi indgået strategiske samarbejder med udvalgte partnere inden for eksempelvis værktøj, vedligeholdelse og logistik – alle er stærke led i den samlede værdikæde.

Fokus på fleksibilitet

Vi kan hurtigt omstille os, hvis der sker ændringer i krav til levering. Vi har en flad organisation, som gør det muligt at reagere hurtigt på ændringer. Samtidig har vi alle relevante fremstillingsprocesser under eget tag og kan derfor bedre omstille os til nye leverancer og leveringstider. Takket være vores tætte samarbejde med kunderne kan vi fleksibelt optimere i produktionsprocessen. Det skaber værdi.


Kontakt os !

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud eller besvarer dine spørgsmål.

Erik Larsen
+45 21 45 20 02
ehl@ipl.dk

Erik Larsen